Giỏ hàng

Đóng gói

Quy trình tiêu chuẩn
sản xuất quốc tế

 

Tại COCOGO, chúng tôi không chỉ quan tâm đến nguồn nguyên liệu đầu vào, mà còn chu toàn quy trình sản xuất.

Tiêu chuẩn an toàn của chúng tôi hướng đến nguồn nguyên liệu, các công đoạn sắp xếp, đóng gói với quy trình khép kín theo tiêu chuẩn GMP, và sự vệ sinh của công nhân.

Sau khi quy trình sản xuất hoàn tất, dừa được bảo quản dưới nhiệt độ phù hợp để đảm bảo độ tươi ngon. Tất cả những quá trình này đều được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chúng tội đã thực hiện những cuộc khảo sát và phát triển sản phẩm với các chuyên gia về dừa và kĩ sư nông nghiệp.

Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để theo dõi và xác thực mỗi kiện dừa được vận chuyển an toàn từ khu vực nông trại đến tay người tiêu dùng. Dừa xiêm của chúng tôi được đảm bảo quốc tế theo tiêu chuẩn GAP.